Primastránky

Primastránky

Bezpečnostní analýzy, poradenství

Bezpečnostní analýzy jsou zpracovány na základě bezpečnostního průzkumu a jejich cílem je posoudit současný stav bezpečnosti objektu, využití technických prvků, funkčnost režimových opatření, mechanické a technické prvky ochrany. Dodržování daných právních norem, funkčnost a aktuálnost vnitropodnikových dokumentů týkajících se bezpečnosti podniku a další související problematiky (BOZP, PO). V případě zjištění nějakých nedostatků jsou pak navržena opatření ke zdokonalení jednotlivých prvků a zvýšení bezpečnostních standardů podniku.

 

 

Službu je možné využívat formou náhradního plnění dle Zákona č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti dle § 81 odst. 2 písm. b.