Primastránky

Primastránky

Obsluha šaten a úschoven

Služba  je  zaměřena  zejména  na  plnění  úkolů  v  šatnách  a  úschovnách při konání kulturních,  společenských,  interních  a reprezentativních akcí. 

Službu je možné využívat formou náhradního plnění dle Zákona č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti dle § 81 odst. 2 písm. b.

 

Standartní poskytování služby obsahuje:

  • služba je poskytována ve společenském oděvu (s doplňky dle přání klienta),
  • příjem a výdej šatstva a ochrana před jeho odcizením,
  • úschova mobilních telefonů a příručních počítačů a ochrana před jejich odcizením a zneužitím,
  • úschova kamer a fotoaparátů, nebo jiné záznamové techniky a ochrana před jejich odcizením a zneužitím.

 

 

Přesný rozsah poskytované služby a pracovních činností bezpečnostních pracovníků je dohodnut na základě individuálních potřeb klienta.