Primastránky

Primastránky

Parkovací služba

Služba je zaměřena zejména na plnění úkolů na parkovištích klientů při běžném provozu, nebo při mimořádných reprezentativních akcí.   

Službu je možné využívat formou náhradního plnění dle Zákona č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti dle § 81 odst. 2 písm. b.


Standartní poskytování služby obsahuje:

  • služba je poskytována ve společenském oděvu, nebo ve standartním stejnokroji bezpečnostních pracovníků doplněných o bezpečnostní odrazové prvky,
  • znalost regulace provozu na parkovištích klienta,
  • dohled nad parkujícími vozidly s určením jejich místa na parkovišti,
  • regulace při vjezdu a výjezdu,
  • výběr parkovného, pokud to klient požaduje,
  • dodržení manipulačních ploch pro složky integrovaného záchranného systému.

 

Přesný rozsah poskytované služby a pracovních činností bezpečnostních pracovníků je dohodnut na základě individuálních potřeb klienta.